Aktualności

Zarząd Okręgowy informuje, że w dniu 14.03.br. w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie, przy ul. Leśnej 8 od godz. 9.00 odbędzie się szkolenie dla osób, które chciały by nabyć uprawnienia do redukcji populacji bobra europejskiego w ramach zarządzeń RDOŚ. Zapisy przyjmuje biuro ZO PZŁ. Ilość miejsc ograniczona. Koszt szkolenia 30 zł.
Informujemy, że dnia 1 lutego br. (sobota) w siedzibie ZO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 8 zorganizowane zostanie szkolenie w dwóch grupach, z zakresu przestrzegania zasad bioasekuracji dla przedstawicieli kół łowieckich. Grupa pierwsza rozpoczyna szkolenie o godzinie 9.00, a grupa druga o godzinie 12.00. Podział kół na grupy zamieszczony poniżej. Podział kół na grupy
Koleżanki i Koledzy, w związku z kończącym się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich / Ośrodków Hodowli Zwierzyny za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, poniżej zamieszczamy aktualny druk deklaracji przystąpienia do w/w ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczeniowe.