Aktualności

Zarząd Okręgowy z przyjemnością informuje, że wpłynęły pierwsze wpłaty kół łowieckich na subkonto przeznaczone na modernizację strzelnicy. W ślad za nimi rozpoczęły się prace nad infrastrukturą obiektu. W pierwszej kolejności wymienione zostaną słupki wyznaczające ścieżki miedzy poszczególnymi osiami oraz ustawione nowe ławki. Rozpoczęły się również prace nad wiatą  edukacji ekologicznej.

Poniżej zamieszczony został link do strony internetowej Zarządu Głównego PZŁ przedstawiającej dokonania nowo powołanego ZG PZŁ oraz harmonogram zamierzeń na nastepne 30 dni.

Informujemy, że poniżej oraz w zakładce DRUKI został zamieszczony druk zgody na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną, wypełnijący dyspozycję § 107 pkt 8 Statutu PZŁ.   Zgoda na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną
5 kwietnia br. na Strzelnicy Myśliwskiej im. Władysława Komorowskiego w Olsztynie-Gutkowie odbyła się I Wojewódzka Spartakiada Klas Mundurowych. Organizatorami spartakiady były: Miejska Komenda Policji w Olsztynie, 4 Warmińsko Mazurska Brygada terytorialna oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Gward” z siedzibą w Kwidzynie.