Aktualności

W nawiązaniu do informacji przesłanej łowczym kół zamieszczamy poniżej pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wykrywania i eliminacji procederu wprowadzenia do obrotu mięsa dzików niewiadomego pochodzenia. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii zamieszczamy poniżej wzór dokumentu dochodzenie epizootycznego (DDE), sporządzanego w przypadku każdego znalezionego padłego dzika lub dzików odstrzelonych, od których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.   Pismo GLW dokument 1 dokument 2
Poniżej zamieszczamy apel do myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ Uwaga ! Wytyczne zamieszczone w załączniku do zarządzenia nr 12/2017 ZG PZŁ obowiązują na terenie CAŁEGO Okręgu Olsztyńskiego PZŁ z wyjątkiem obwodów nr 20, 21 i 22, które podlegają procedurom obowiązującym na terenach zagrożonych wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Apel do myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ Zarządzenie nr 12/2017 Załącznik do zarządzenia nr 12/2017   Link do mapy obrazującej lokalizację odnotowanych na terytorium Polski przypadków ASF u dzików, jak i ognisk ASF u świń. https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej" dostępne są pod niżej zamieszczonym linkiem   http://www.uwm.edu.pl/wbz/materialy-ogolnopolskiej-konferencji-pt-straty-szkody-wyrzadzane-przez-dzikie-zwierzeta-gospodarce
Zapraszamy do obejrzenia do obejrzenia galerii zdjęc z targów myśliwskich Hubertus Arena Ostróda 2017   ZOBACZ GALERIĘ