Aktualności

Poniżej znajduje się projekt zmianw ustawie Prawo łowieckie - zachęcamy do zapoznania się.   projekt zmian w ustawie Prawo łowieckie   Link do strony sejmowej - http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1042
Poniżej znajduje sie link do mapy stref występowania ASF.   MAPA ASF - kliknij
  Instrukcja w zakresie postępowania na obszarach na których wystapił ASF Afrykański pomór świń w populacji dzika Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków
   Propozycje zmian w ustawie Prawo Łowieckie Ostatnie poprawki Ministra Środowiska do druku ustawy Prawo Łowieckie ustawa o zmianie ustawy Prawo Łowieckie ustawa Prawo Łowieckie - obecnie obowiązująca Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ  
  Pismo Ministra Środowiska w sprawie zagęszczenia dzika na terytorium Polski