Aktualności

   Propozycje zmian w ustawie Prawo Łowieckie Ostatnie poprawki Ministra Środowiska do druku ustawy Prawo Łowieckie ustawa o zmianie ustawy Prawo Łowieckie ustawa Prawo Łowieckie - obecnie obowiązująca Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ  
  Pismo Ministra Środowiska w sprawie zagęszczenia dzika na terytorium Polski
Poniżej zamieszczamy pismo Wojewody Warmiońsko - Mazurskiego dotyczące działań związanych z wystąpieniem ASF.   Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Poniżej znajdują się materiały informacyjne odnośnie sytuacji związanej z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń - ASF, przesłane przez ZG PZŁ.   Afrykański pomór świń w popoulacji dzika - postępowanie ASF - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników ASF - materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników Pobieranie próbek do badań na ASF Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji
Poniżej znajduje się tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa zawiera m.in. przepisy zmieniające w kilku punktach ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawę z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zwracamy uwagę na uważną lekturę zamieszczonej ustawy, a zwłaszcza – Art. 2., Art. 47c.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt