Aktualności

W dniu 24.01.2017 r. rozpoczął pracę Zespół ds. kategoryzacji obwodów łowieckich. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, Polskiego Związku Łowieckiego oraz zarządcy lub dzierżawcy danego  obwodu łowieckiego.  Podstawą do określenia kategorii obwodu jest suma punktów za  liczebność zwierzyny oraz wielkość pozyskania zwierzyny grubej i drobnej. Dodatkowo brane są pod uwagę czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu.

Uwaga ! Szkolenie z elaboracji amunicji planowane na dzień 28.01.br zostaje przełożone na późniejszy termin. Do dnia 19.01. zgłosiło się zbyt mało chętnych do uczestnictwa w szkoleniu. Zainteresowanych problematyką zachęcamy do wpisywania się na listę chętnych, nowy termin kursu zostanie ustalony po zgłoszeniu się min. 10-15 osób.  
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie .... - przeczytaj   Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne. Wytyczne ... - przeczytaj
img_6800 copy img_6813 copy img_6821 copy img_6827 copy img_6835 copy img_6851 copy img_6863 copy img_6875 copy
Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej do PZŁ na 2017 rok w terminie do 31.12.2016 r., której wysokość zgodnie z Uchwałą nr 23/2016 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 14.09.2016 r. wynosi odpowiednio:-składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 37,-zł – razem 357,-zł-składka ulgowa 160,-zł + ubezpieczenie 37,zł – razem 197,-zł