Aktualności

Poniżej prezentujemy Uchwałę nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Spotkanie organizacyjne przed kursem na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania odbędzie się w dniu 28.08.2018 r. ( wtorek) o godz. 16.30, w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie przy ul. Leśnej 8. Kurs jest przeznaczony w pierwszej kolejności dla osób, które mają zaliczony staż łowiecki, lub uzyskają jego zaliczenie do dnia 11.11.2018 r. Wszelkie informacje na temat organizacji kursu, terminów spotkań, treningów oraz sesji egzaminacyjnej zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym.
Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku, w Dzienniku Ustaw pod poz. 1507, ukazał się tekst ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,z dnia 15 czerwca 2018 roku. Zmiany dotyczą przepisów w szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych. Nowe przepisy zgodnie z art. 5 tejże ustawy, będą obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Dnia 11.08.2018 r. na strzelnicy mysliwskiej w Olsztynie - Gutkowie odbyły się XXVI Zawody w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar Prezydenta Olsztyna. Wyniki zawodów znajdują się w dziale STRZELECTWO
  Pismo ZG PZŁ Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez mysliwych