Aktualności

save_20200806_113552 save_20200806_113528 save_20200806_113610 save_20200806_113514
Otrzymaliśmy dotację do kwoty 20 tys. zł z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie pod nazwą Myśliwiec Warmińsko-Mazurski.