Aktualności

Informujemy, że Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podpisał nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego. Szczegółowe onformacje dostępne są na stronie internetowej Zarządu Głównego PZŁ https://www.pzlow.pl/
Poniżej znajduje się pismo Głównego Lekarza Weterynarii oraz dokument dochodzenia epizootycznego (DDE) w sprawie rozliczenia przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii dzików odstrzelonych w związku z wypłaceniem stawek za odstrzał dzików, zarówno w ramach realizacji rocznych planów łowieckich, jak również w ramach odstrzału sanitarnego w obszarze WAMTA.  

SZAKAL ZŁOCISTY - prezentacja
Zarząd Okręgowy na posiedzeniach w dniach 14 i 17 stycznia br. powołał komisje problemowe. Składy poszczególnych komisji prezentujemy w zakładce Okręgowe Organy PZŁ - Komisje Problemowe
Prawie wszyscy znamy Kol. Andrzeja Kuśnierza. Jego synowa - Monika w zeszłym roku uległa wypadkowi. Trwające obecnie leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne. Jeżeli możesz to pomóż.