Aktualności

W związku z dynamicznie przebiegającą akcją zbierania podpisów pod projektem inicjatywy ustawodawczej, która ma umożliwić uczestnictwo dzieci do 18 lat w polowaniach, i wynikającym stąd zamiarem znacznego przekroczenia ustawowego minimum 100 tys. zebranych podpisów, Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej przedłuża termin składania formularzy do 15 września. W związku z tym apelujemy do każdej diany i każdego myśliwego o zebranie co najmniej 9 podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i przesłanie ich do Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie lub Zarządu Głównego PZŁ.
Informujemy, że w dniu 6 października 2019 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej Okręgu Ciechanowskiego PZŁ w Chotumiu k. Ciechanowa odbędą się I Zawody w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.  Rozpoczęcie zawodów o godzinie  9:00 Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.   Informacja o zawodach  
Poniżej zamieszczamy pismo Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  "Krzewienie Tradycji Łowieckiej" na rzecz ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, projekt tej ustawy oraz formularz zbierania podpisów. Podpisy prosimy zbierać do końca sierpnia br., a wypełnione listy prosimy niezwłocznie przesłać do biura ZO PZŁ w Olsztynie.   Pismo Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Projekt ustawy Prawo łowieckie Formularz zbierania podpisów
Poniżej prezentujemy Stanowisko Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych w sprawie rozpoczęcia dialogu o przyszłości Puszczy Białowieskiej   Puszcza Białowieska