Aktualności

POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE LUB PODMIOTOWI, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 TEJ USTAWY

https://www.olsztyn.lasy.gov.pl/oferta-lowiecka/   Poniżej przedstawiamy ofertę na polowania na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie skierowaną do myśliwych będących członkami PZŁ. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio z Nadleśnictwami.

Mistrzostwa Polski PZŁ w klasie powszechnej, Mistrzostwa Polski PZŁ w klasie mistrzowskiej, Mistrzostwa Polski w klasie C, Krajowy Konkurs Kół Łowieckich oraz Finał Ligii Strzeleckiej zostają odwołane ze względu na stan epidemii COVID-19 i obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Koleżanki i Koledzy, kandydaci do Polskiego Związku Łowieckiego. 

Informujemy, że dnia 18.06.2020 r. dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia I Edycji Konkursu "Tropem Natury". Zdjęcia z wydarzenia poniżej.