Aktualności

Poniżej znajduje się tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa zawiera m.in. przepisy zmieniające w kilku punktach ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawę z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zwracamy uwagę na uważną lekturę zamieszczonej ustawy, a zwłaszcza – Art. 2., Art. 47c.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Poniżej zostały zamieszczone informacje o wykrytych przypadkach ASF w województwie warmińsko-mazurskim. W-M - 34 przypadek ASF W-M - 30 przypadek ASF W-M - 27-29 przypadek ASF W-M - 21-24 przypadek ASF W-M - 20 przypadek ASF W-M - 19 przypadek ASF W-M - 18 przypadek ASF W-M - 14-17 przypadek ASF W-M - 11-12-13 przypadek ASF W-M - 9-10 przypadek ASF W-M - 7 przypadek ASF ASF-woj.warmińsko-mazurskie   Link do mapy obrazującej lokalizację odnotowanych na terytorium Polski przypadków ASF u dzików, jak i ognisk ASF u świń. https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/  
W nawiązaniu do informacji przesłanej łowczym kół zamieszczamy poniżej pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wykrywania i eliminacji procederu wprowadzenia do obrotu mięsa dzików niewiadomego pochodzenia. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii zamieszczamy poniżej wzór dokumentu dochodzenie epizootycznego (DDE), sporządzanego w przypadku każdego znalezionego padłego dzika lub dzików odstrzelonych, od których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.   Pismo GLW dokument 1 dokument 2
Poniżej zamieszczamy apel do myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ Uwaga ! Wytyczne zamieszczone w załączniku do zarządzenia nr 12/2017 ZG PZŁ obowiązują na terenie CAŁEGO Okręgu Olsztyńskiego PZŁ z wyjątkiem obwodów nr 20, 21 i 22, które podlegają procedurom obowiązującym na terenach zagrożonych wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Apel do myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ Zarządzenie nr 12/2017 Załącznik do zarządzenia nr 12/2017   Link do mapy obrazującej lokalizację odnotowanych na terytorium Polski przypadków ASF u dzików, jak i ognisk ASF u świń. https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/