Aktualności

W dniu 26 kwietnia br. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na wniosek Łowczego Krajowego Piotra Jenocha powołał członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na członków organu powołani zostali prof. dr hab. Wanda Olech, Albert Kołodziejski oraz Jerzy Graczyk. Uroczysta nominacja została dokonana w Ministerstwie Środowiska. Nowo powołani członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego to osoby z doświadczeniem oraz zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa.

WYNIKI ZAWODÓW img_8874 copy img_1248 copy img_1253 copy img_1257 copy                       Więcej zdjęć znajduje się w dziale GALERIA - STRZELECTWO
BIULETYN 5/2018 Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie nr 5/2018  Biuletyn 5/2018   Okólnik nr 11/O/2018 ZG PZŁ      Oświadczenie lustracyjne Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Upoważnienie ZO do odbioru oświadczeń lustracyjnych                                                                
Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska dnia 14.04.2018 r. powołał nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Został nim Piotr Jenoch.

Ustawa Prawo łowieckie - tekst jednolity