Aktualności

Poniżej znajdują się materiały informacyjne odnośnie sytuacji związanej z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń - ASF, przesłane przez ZG PZŁ.   Afrykański pomór świń w popoulacji dzika - postępowanie ASF - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników ASF - materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników Pobieranie próbek do badań na ASF Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji
Poniżej znajduje się tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa zawiera m.in. przepisy zmieniające w kilku punktach ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawę z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zwracamy uwagę na uważną lekturę zamieszczonej ustawy, a zwłaszcza – Art. 2., Art. 47c.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Poniżej zostały zamieszczone informacje o wykrytych przypadkach ASF w województwie warmińsko-mazurskim. W-M - 34 przypadek ASF W-M - 30 przypadek ASF W-M - 27-29 przypadek ASF W-M - 21-24 przypadek ASF W-M - 20 przypadek ASF W-M - 19 przypadek ASF W-M - 18 przypadek ASF W-M - 14-17 przypadek ASF W-M - 11-12-13 przypadek ASF W-M - 9-10 przypadek ASF W-M - 7 przypadek ASF ASF-woj.warmińsko-mazurskie   Link do mapy obrazującej lokalizację odnotowanych na terytorium Polski przypadków ASF u dzików, jak i ognisk ASF u świń. https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/  
W nawiązaniu do informacji przesłanej łowczym kół zamieszczamy poniżej pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wykrywania i eliminacji procederu wprowadzenia do obrotu mięsa dzików niewiadomego pochodzenia. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii zamieszczamy poniżej wzór dokumentu dochodzenie epizootycznego (DDE), sporządzanego w przypadku każdego znalezionego padłego dzika lub dzików odstrzelonych, od których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.   Pismo GLW dokument 1 dokument 2