Aktualności

Zapraszamy na XXV WARMIŃSKĄ OCENĘ PRACY TROPOWCÓW PO FARBIE 8-16 h., która odbędzie się dnia 8.06.2019 r. koło miejscowości Łajs.

Rozporządzenie MŚ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
Na prośbę Zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania uchwały ws. podziału województwa warmińsko – mazurskiego na obwody, zamieszczamy projekt podziału województwa na obwody łowieckie, w części dotyczącej obwodów położonych w Olsztyńskim Okręgu PZŁ. Zobowiązujemy Zarządy Kół do dokładnego zapoznania się z proponowanym przebiegiem granic dzierżawionych obwodów (z załączonych mapek oraz opisu).

Zarząd Okręgowy z przyjemnością informuje, że wpłynęły pierwsze wpłaty kół łowieckich na subkonto przeznaczone na modernizację strzelnicy. W ślad za nimi rozpoczęły się prace nad infrastrukturą obiektu. W pierwszej kolejności wymienione zostaną słupki wyznaczające ścieżki miedzy poszczególnymi osiami oraz ustawione nowe ławki. Rozpoczęły się również prace nad wiatą  edukacji ekologicznej.