Aktualności

Koronawirus nie zatrzymuje nas w domu. Myśliwi w dalszym ciągu wykonują swoje zadania ustawowe.

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, Zarząd Okręgowy PZŁ Olsztyn od dnia 18 marca przechodzi na system pracy w trybie zarządzania kryzysowego:

Drogie Koleżanki i Koledzy,             Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Józefa Bućwińskiego, członka Naczelnej Rady Łowieckiej, naszego nieodżałowanego Kolegi po strzelbie.

Poniżej prezentujemy wytyczne i zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzikóww ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Poniżej znajduje się ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prosimy zwrócić uwagę na zapis odznaczony kolorem, który odnosi się do wykonywania polowania.