Aktualności

W dniu 4 lutego 2017 r.  na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie, członkowie Komisji Strzelectwa Myśliwskiego MORŁ zorganizowali trening w praktycznym strzelaniu myśliwskim z wykorzystaniem maszyn parkurowych. Przy ognisku, w sympatycznej atmosferze, myśliwi z Okręgu Olsztyńskiego mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w zimowych warunkach i przygotować się do I Sportowych Zawodów w Strzelectwie Śrutowym o „Puchar Sklepu Myśliwskiego TAMED.PL” na które serdecznie zapraszamy!

Zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że w dniu 28 stycznia 2017 r. na podstawie wyników badań PIW-PIB w Puławach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie wyznaczył gospodarstwo położone w Gminie Gietrzwałd jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.   Załącznik: Pismo Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie
Informujemy, że Minister Środowiska wydał zezwolenie na odstrzał lisów (Vulpes vulpes) w liczbie 4 osobników na 100 km2 corocznie, również w okresach ochronnych, w terminie do 31 grudnia 2021 r. do celów badań naukowych. Zezwolenie dotyczy odstrzału na terenie dzierżawionych i zarządzanych obwodów łowieckich położonych w kraju, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody.   Załącznik: Decyzja MŚ na odstrzał lisów
24 stycznia 2017 roku odbyło sie szkolenie dotyczące ochrony gatunkowej bobra i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji tego gatunku. Szkolenie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zorganizował Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie. Wykład  przeprowadził Kol. Jan Goździewski, Łowczy Okręgowy z Suwałk. W szkoleniu uczestniczyło ponad 110 osób.

W dniu 24.01.2017 r. rozpoczął pracę Zespół ds. kategoryzacji obwodów łowieckich. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, Polskiego Związku Łowieckiego oraz zarządcy lub dzierżawcy danego  obwodu łowieckiego.  Podstawą do określenia kategorii obwodu jest suma punktów za  liczebność zwierzyny oraz wielkość pozyskania zwierzyny grubej i drobnej. Dodatkowo brane są pod uwagę czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu.