Aktualności

https://www.pzlow.pl/nominacja-pod-haslem-jednosci/

Rozporządzenie nr 3 Wojewody W-M z dnia 4.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego

Informujemy, że z dniem 1 lutego br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w  w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.