Aktualności

W dniach 21-22.10.br. odbyła się zarządzona przez Ministra Środowiska wspólna akcja w zakresie inwentaryzacji dzików. Przedstawiciele Zarządu Okręgowego uczestniczyli w inwentaryzacji we wszystkich Nadleśnictwach położonych na terenie naszego Okręgu PZŁ.

Targi Łowieckie Hubertus Arena 2016 w Ostródzie odbyły się już trzeci raz. Targi odwiedziło w pierwszym dniu ich trwania 3324 dzieci i młodzieży z różnych szkół województwa. To był dzień edukacyjny, podczas którego zorganizowano dla nich prelekcje, pokazy i konkursy o tematyce przyrodniczej. Oficjalne otwarcie targów odbyło się w sobotę. Patronat honorowy sprawował Minister Środowiska Jan Szyszko i Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Jak w poprzednich latach wystawców było ponad 100, a targi odwiedziło ponad 14 tysęcy osób.

Porozumienie między Lasami Państwowymi a ZG PZŁ. W dniu 12 stycznia 2016r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Dokument wyznacza główne kierunki działań oraz kreuje cele w zakresie gospodarki łowieckiej, które obie strony będą wspólnie realizować.