Aktualności

Informujemy, że z dniam 31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Poniżej niektóre zmiany:

Zarząd Okręgowy informuje, że w dniu 14.03.br. w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie, przy ul. Leśnej 8 od godz. 9.00 odbędzie się szkolenie dla osób, które chciały by nabyć uprawnienia do redukcji populacji bobra europejskiego w ramach zarządzeń RDOŚ. Zapisy przyjmuje biuro ZO PZŁ. Ilość miejsc ograniczona. Koszt szkolenia 30 zł.
Koleżanki i Koledzy, w związku z kończącym się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich / Ośrodków Hodowli Zwierzyny za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, poniżej zamieszczamy aktualny druk deklaracji przystąpienia do w/w ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczeniowe.