Aktualności

Zapraszamy na XXV WARMIŃSKĄ OCENĘ PRACY TROPOWCÓW PO FARBIE 8-16 h., która odbędzie się dnia 8.06.2019 r. koło miejscowości Łajs.

Rozporządzenie MŚ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
Na prośbę Zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania uchwały ws. podziału województwa warmińsko – mazurskiego na obwody, zamieszczamy projekt podziału województwa na obwody łowieckie, w części dotyczącej obwodów położonych w Olsztyńskim Okręgu PZŁ. Zobowiązujemy Zarządy Kół do dokładnego zapoznania się z proponowanym przebiegiem granic dzierżawionych obwodów (z załączonych mapek oraz opisu).

Zarząd Okręgowy z przyjemnością informuje, że wpłynęły pierwsze wpłaty kół łowieckich na subkonto przeznaczone na modernizację strzelnicy. W ślad za nimi rozpoczęły się prace nad infrastrukturą obiektu. W pierwszej kolejności wymienione zostaną słupki wyznaczające ścieżki miedzy poszczególnymi osiami oraz ustawione nowe ławki. Rozpoczęły się również prace nad wiatą  edukacji ekologicznej.

Poniżej zamieszczony został link do strony internetowej Zarządu Głównego PZŁ przedstawiającej dokonania nowo powołanego ZG PZŁ oraz harmonogram zamierzeń na nastepne 30 dni.