Aktualności

Źródło: Gdzie znaleźć wniosek o dzierżawę obwodów łowieckich? - Polski Związek Łowiecki (pzlow.pl)

Źródło: Myśliwi oddali 124 litry krwi dla potrzebujących - Polski Związek Łowiecki (pzlow.pl)

Źródło: https://www.pzlow.pl/oswiadczenie-dot-kontrolowanego-odstrzalu-dzikow-w-jaworznie/

Trzynastka nie musi być pechowa. Właśnie 13 stycznia o godz. 13.00 przedstawiciele kół łowieckich rejonu Morąg: Tadeusz Łopata-Prezes KŁ ,,Słonka" , Zenon Nadolny- członek KŁ ,,Hubertus", Krzysztof Ogonowski-Prezes WKŁ ,,Ryś" i Wiesław Witkowski-Prezes KŁ ,,Łabędź" spotkali się z Ewą Michałowską Prezesem Szpitala Miejskiego w Morągu.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.