Aktualności

SZAKAL ZŁOCISTY - prezentacja
Zarząd Okręgowy na posiedzeniach w dniach 14 i 17 stycznia br. powołał komisje problemowe. Składy poszczególnych komisji prezentujemy w zakładce Okręgowe Organy PZŁ - Komisje Problemowe
Prawie wszyscy znamy Kol. Andrzeja Kuśnierza. Jego synowa - Monika w zeszłym roku uległa wypadkowi. Trwające obecnie leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne. Jeżeli możesz to pomóż.

Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia kół łowieckich od szkód wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych przez zwierzęta łowne w okresie od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. Zainteresowane koła prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i przesłanie jej na adres ZO PZŁ w Olsztynie do 30.01.2019 r.   Deklaracja OC PZŁ 2019 r. Ogólne warunki ubezpieczenia OC
Pismo Ministra Środowiska Oświadczenie Zarządu Głównego PZŁ