Aktualności

Zakończyła się wycena medalowa parostków rogaczy pozyskanych w sezonie 2016/2017 na terenie obwodów łowieckich leżących w Olsztyńskim Okręgu PZŁ. Ogółem do wyceny dostarczono 84 parostki. W wyniku przeprowadzonej wyceny medal złoty uzyskało 5 parostków, srebrny 11 a brązowy 28. Parostki oraz arkusze wyceny medalowej można odbierać w biurze ZO PZŁ w godzinach urzędowania. Osoby, które chciały by otrzymać bezpłatny dyplom pamiątkowy proszone są o kontakt z Kol. Mariuszem Jakubowskim na 1-2 dni przed planowanym odbiorem trofeów. Najciekawsze parostki można obejrzeć w GALERII - kliknij.
W dniu 4 lutego 2017 r.  na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie, członkowie Komisji Strzelectwa Myśliwskiego MORŁ zorganizowali trening w praktycznym strzelaniu myśliwskim z wykorzystaniem maszyn parkurowych. Przy ognisku, w sympatycznej atmosferze, myśliwi z Okręgu Olsztyńskiego mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w zimowych warunkach i przygotować się do I Sportowych Zawodów w Strzelectwie Śrutowym o „Puchar Sklepu Myśliwskiego TAMED.PL” na które serdecznie zapraszamy!

Zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że w dniu 28 stycznia 2017 r. na podstawie wyników badań PIW-PIB w Puławach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie wyznaczył gospodarstwo położone w Gminie Gietrzwałd jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.   Załącznik: Pismo Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie
Informujemy, że Minister Środowiska wydał zezwolenie na odstrzał lisów (Vulpes vulpes) w liczbie 4 osobników na 100 km2 corocznie, również w okresach ochronnych, w terminie do 31 grudnia 2021 r. do celów badań naukowych. Zezwolenie dotyczy odstrzału na terenie dzierżawionych i zarządzanych obwodów łowieckich położonych w kraju, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody.   Załącznik: Decyzja MŚ na odstrzał lisów
24 stycznia 2017 roku odbyło sie szkolenie dotyczące ochrony gatunkowej bobra i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji tego gatunku. Szkolenie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zorganizował Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie. Wykład  przeprowadził Kol. Jan Goździewski, Łowczy Okręgowy z Suwałk. W szkoleniu uczestniczyło ponad 110 osób.