Aktualności

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.

Koronawirus nie zatrzymuje nas w domu. Myśliwi w dalszym ciągu wykonują swoje zadania ustawowe.

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, Zarząd Okręgowy PZŁ Olsztyn od dnia 18 marca przechodzi na system pracy w trybie zarządzania kryzysowego:

Drogie Koleżanki i Koledzy,             Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Józefa Bućwińskiego, członka Naczelnej Rady Łowieckiej, naszego nieodżałowanego Kolegi po strzelbie.