Aktualności

Informujemy, że w październiku 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów o sporządzaniu i podpisywaniu sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane w formie elektronicznej – płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W związku z rozpoczynającym się sezonem polowań na rogacze Zarząd Okręgowy podjął uchwałę wprowadzającą Zarządzenie w sprawie organizacji oceny prawidłowości odstrzału rogaczy przez myśliwych zagranicznych oraz myśliwych komercyjnych. Treść zarządzenia w załączeniu poniżej.   Zarządzenie ZO PZŁ w Olsztynie - 2019 r.
Zapraszamy na XXV WARMIŃSKĄ OCENĘ PRACY TROPOWCÓW PO FARBIE 8-16 h., która odbędzie się dnia 8.06.2019 r. koło miejscowości Łajs.

Rozporządzenie MŚ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
Na prośbę Zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania uchwały ws. podziału województwa warmińsko – mazurskiego na obwody, zamieszczamy projekt podziału województwa na obwody łowieckie, w części dotyczącej obwodów położonych w Olsztyńskim Okręgu PZŁ. Zobowiązujemy Zarządy Kół do dokładnego zapoznania się z proponowanym przebiegiem granic dzierżawionych obwodów (z załączonych mapek oraz opisu).