Aktualności

Rozporządzenie nr 3 Wojewody W-M z dnia 4.02.2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego

Informujemy, że z dniem 1 lutego br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w  w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.  
Informujemy, że z dniam 31.01.2020 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Poniżej niektóre zmiany:

„Szkody Łowieckie” Dla kół łowieckich (zarządów, osób szacujących szkody, …)