Aktualności

Poniżej pismo Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie organizacji polowań zbiorowych na obszarach występowania wirusa ASF.

Informujemy, że z dniem 20.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.   Rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
W ślad za pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2019 r. oraz rozporządzeniem nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przekazujemy Koleżankom i Kolegom informacje dotyczące tych poszukiwań. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem ZO PZŁ w Olsztynie.   Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pismo ZO PZŁ w Olsztynie Meldunek z działań związanych ze zbieraniem padłych dzików lub ich szczątków Plan poszukiwań padłych dzików od września do grudnia 2019 r. - pdf Plan poszukiwań padłych dzików od września do grudnia 2019 r. - excel Sprawozdanie z polowania indywidualnego Procedura zorganizowanych przeszukiwań obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków