Aktualności

Informujemy, że wyniki z zawodów znajdują się w dziale strzelectwo WYNIKI ZAWODÓW I GALERIA
Zarządzenie ZG PZŁ Arkusz oceny prawidłowości odstrzału  
Obowiązkowe ubezpieczenie OC Kół Łowieckich
Poniżej znajduje się tabela aktualizacyjna danych składu Zarządu Koła. Prosimy o wypełnienie tej tabeli i przesłanie jej do biura ZO PZŁ w Olsztynie. Poniższa tebela wraz z pismem przewodnim została przesłana do kół łowieckich również pocztą tradycyjną.

Sprawozdanie Mazurskiej Okregowej Rady Łowieckiej z działalności w Kadencji 2015-2018