Aktualności

Poniżej znajdują się Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia (strefa niebieska), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i obszarze ochronnym (strefa żółta) oraz w ramach odstrzału sanitarnego. Przedmiotowe wytyczne będą obowiązywały od dnia 20 września 2018 r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie w zakresie procedury stosowanej przy szacowaniu szkód, na dzierżawcach obwodów łowieckich od dnia 23.08.br będzie ciążył obowiązek zawiadamiania Ośrodków Doradztwa Rolniczego właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody o terminie wstępnego i ostatecznego szacowania szkody.

Poniżej prezentujemy Uchwałę nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Spotkanie organizacyjne przed kursem na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania odbędzie się w dniu 28.08.2018 r. ( wtorek) o godz. 16.30, w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie przy ul. Leśnej 8. Kurs jest przeznaczony w pierwszej kolejności dla osób, które mają zaliczony staż łowiecki, lub uzyskają jego zaliczenie do dnia 11.11.2018 r. Wszelkie informacje na temat organizacji kursu, terminów spotkań, treningów oraz sesji egzaminacyjnej zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym.
Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku, w Dzienniku Ustaw pod poz. 1507, ukazał się tekst ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,z dnia 15 czerwca 2018 roku. Zmiany dotyczą przepisów w szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych. Nowe przepisy zgodnie z art. 5 tejże ustawy, będą obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku.