Aktualności

Prawie wszyscy znamy Kol. Andrzeja Kuśnierza. Jego synowa - Monika w zeszłym roku uległa wypadkowi. Trwające obecnie leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne. Jeżeli możesz to pomóż.

Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia kół łowieckich od szkód wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych przez zwierzęta łowne w okresie od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. Zainteresowane koła prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i przesłanie jej na adres ZO PZŁ w Olsztynie do 30.01.2019 r.   Deklaracja OC PZŁ 2019 r. Ogólne warunki ubezpieczenia OC
Pismo Ministra Środowiska Oświadczenie Zarządu Głównego PZŁ
W związku z wątpliwościami, zgłaszanymi  przez łowczych kół łowieckich na szkoleniu w dniu 10 grudnia br. , prezentujemy poniżej pisma Głównego Lekarza Weterynarii oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego ze stycznia 2017 r. które określają ilość karmy jaka może być wykładana w celu nęcenia dzików, a jednoczenie nie narusza zakazu dokarmiania. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż według obecnie obowiązujących przepisów dokarmianie dzików jest zabronione na terenie całego Kraju a nie tylko na obszarze  objętym ograniczeniami ( strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (strefa niebieska).   Pisma ws ilości karmy na nęciskach
Informujemy, że składka członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2019 wynosi: - składka normalna:  320 zł + ubezpieczenie 43, razem do wpłaty 363 zł - składka ulgowa: 160 zł + ubezpieczenie 43, razem do wpłaty 203 zł