Aktualności

Ustawa Prawo łowieckie - tekst jednolity
Poniżej prezentujemy stanowisko Ministra Środowiska w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych.   Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych
BIULETYN 4/2018 Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie nr 4/2018  Biuletyn 4/2018         Kryteria oceny prawidłowości odstrzału saren rogaczy
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. – Prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. w problematyce związanej z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, informujemy, iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Poniżej zamieszczamy link do DZIENNIKA USTAW odnośnie zmiany ustawy Prawo łowieckie.   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/651/1