W dniach 21-22.10.br. odbyła się zarządzona przez Ministra Środowiska wspólna akcja w zakresie inwentaryzacji dzików. Przedstawiciele Zarządu Okręgowego uczestniczyli w inwentaryzacji we wszystkich Nadleśnictwach położonych na terenie naszego Okręgu PZŁ.

Inwentaryzacja tylko w czterech nadleśnictwach naszego okręgu wykazała stany w granicach 1,1 - 2,0 dzika na 1 km2 (tj. 11-20 dzików na 1000 ha obwodu łowieckiego). Nie oznacza to jednak, że możemy spać spokojnie. Trwający w naszym Okręgu PZŁ od stycznia 2014 roku wzmożony odstrzał dzików należy bezwzględnie kontynuować, aby ich zagęszczenie w naszych obwodach łowieckich ograniczyć do takiego poziomu, że zagrożenie ASF (afrykańskim pomorem świń) będzie niewielkie. Na zakończenie kilka słów na temat akcji prowadzonej, w początkach listopada przez siły zbrojne RP, mającej na celu odnalezienie padłych sztuk dzików w obwodach łowieckich położonych w strefie WAMTA. W akcję tę byli również zaangażowani myśliwi członkowie kół łowieckich i leśnicy. Wynik tych sześciodniowych poszukiwań okazał się „zerowy”, żołnierze nie znaleźli na terenie wspomnianych dwóch powiatów żadnego padłego dzika i oczywiście, jest to powód do zadowolenia szczególnie dla rolników. W sumie 160 żołnierzy prowadzących poszukiwania w 8 powiatach naszego województwa znalazło szczątki jednego padłego dzika, badanie którego wykluczyło jednak ASF. Akcja ta to kolejne potwierdzenie, że myśliwi i leśnicy dobrze realizują swoje zadania również w zakresie monitoringu weterynaryjnego zwierzyny w naszych łowiskach! Wyniki tej akcji ostatecznie rozwiały jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, prezentowane w ostatnim okresie m.in. w mediach.