W dniu 24.01.2017 r. rozpoczął pracę Zespół ds. kategoryzacji obwodów łowieckich. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, Polskiego Związku Łowieckiego oraz zarządcy lub dzierżawcy danego  obwodu łowieckiego.  Podstawą do określenia kategorii obwodu jest suma punktów za  liczebność zwierzyny oraz wielkość pozyskania zwierzyny grubej i drobnej. Dodatkowo brane są pod uwagę czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu.

 

img_6935 copy
img_6937 copy
img_6938 copy
img_6939 copy