Uroczystości pogrzebowe wieloletniego prezesa MORŁ Kol. Jarosława Groszyka odbędą się 2.05.br. /wtorek/ w Ostródzie.

- 11.00 - modlitwa w domu pogrzebowym Charon przy ul. Paderewskiego 2b;

- 12.00 - Msza św. w Kościele Bl. Chiacynty i Franciszka przy ul. Chrobrego;

- ok. 12.45 uroczystości na cmentarzu komunalnym przy ul. Chrobrego  - obok kościała.

 

Poczty sztandarowe Kół proszone są o przybycie do Kościoła najpóźniej na godz. 11.45.

 

Darz Bór!

MORŁ i ZO PZŁ