Zakończyła się akcja zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiego modelu łowiectwa. Zebraliśmy 20 594 podpisy - tak jak pierwotnie planowaliśmy. Jeżeli wszyscy myśliwi w Polsce byli równie skuteczni, to oznacza, że w skali całego Kraju można się spodziewać  0,5 mln podpisów. Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie serdecznie dziękują wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa za zebrane podpisy.

 

Pismo do Kół