Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej" dostępne są pod niżej zamieszczonym linkiem

 

http://www.uwm.edu.pl/wbz/materialy-ogolnopolskiej-konferencji-pt-straty-szkody-wyrzadzane-przez-dzikie-zwierzeta-gospodarce