Poniżej zamieszczamy apel do myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ

Uwaga !

Wytyczne zamieszczone w załączniku do zarządzenia nr 12/2017 ZG PZŁ obowiązują na terenie CAŁEGO Okręgu Olsztyńskiego PZŁ z wyjątkiem obwodów nr 20, 21 i 22, które podlegają procedurom obowiązującym na terenach zagrożonych wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Apel do myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ

Zarządzenie nr 12/2017

Załącznik do zarządzenia nr 12/2017

 

Link do mapy obrazującej lokalizację odnotowanych na terytorium Polski przypadków ASF u dzików, jak i ognisk ASF u świń.

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/