W nawiązaniu do informacji przesłanej łowczym kół zamieszczamy poniżej pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wykrywania i eliminacji procederu wprowadzenia do obrotu mięsa dzików niewiadomego pochodzenia.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi