Poniżej zostały zamieszczone informacje o wykrytych przypadkach ASF w województwie warmińsko-mazurskim.

W-M - 34 przypadek ASF

W-M - 30 przypadek ASF

W-M - 27-29 przypadek ASF

W-M - 21-24 przypadek ASF

W-M - 20 przypadek ASF

W-M - 19 przypadek ASF

W-M - 18 przypadek ASF

W-M - 14-17 przypadek ASF

W-M - 11-12-13 przypadek ASF

W-M - 9-10 przypadek ASF

W-M - 7 przypadek ASF

ASF-woj.warmińsko-mazurskie

 

Link do mapy obrazującej lokalizację odnotowanych na terytorium Polski przypadków ASF u dzików, jak i ognisk ASF u świń.

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/