Poniżej znajduje się tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa zawiera m.in. przepisy zmieniające w kilku punktach ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawę z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zwracamy uwagę na uważną lekturę zamieszczonej ustawy, a zwłaszcza – Art. 2., Art. 47c.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt