Poniżej zamieszczamy pismo Wojewody Warmiońsko - Mazurskiego dotyczące działań związanych z wystąpieniem ASF.

 

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego