Poniżej znajduje się projekt zmianw ustawie Prawo łowieckie - zachęcamy do zapoznania się.

 

projekt zmian w ustawie Prawo łowieckie

 

Link do strony sejmowej - http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1042