Poniżej zamieszczamy link do DZIENNIKA USTAW odnośnie zmiany ustawy Prawo łowieckie.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/651/1