W dniu 26 kwietnia br. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na wniosek Łowczego Krajowego Piotra Jenocha powołał członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na członków organu powołani zostali prof. dr hab. Wanda Olech, Albert Kołodziejski oraz Jerzy Graczyk. Uroczysta nominacja została dokonana w Ministerstwie Środowiska. Nowo powołani członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego to osoby z doświadczeniem oraz zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa.

 

LINK:

https://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=1524&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=-2143744172