Polski Związek Łowiecki realizując umowę dotyczącą finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chłodni do przetrzymywania dzików, ogłasza nabór wniosków na chłodnie (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Nabór będzie trwał od 8-31 maja 2018r. O chłodnie mogą starać się koła łowieckie, które dzierżawią obwody na terenach obszarów wymienionych do decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (z późn. zm.). Biorący w czasie obowiązywania umowy ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu  użyczenia tj. chłodni  - użyczenie nie wiążę się jednak z żadnymi zobowiązaniami finansowymi względem Polskiego Związku Łowieckiego.

Celem zakupu chłodni jest możliwość przetrzymywania pozyskanej zwierzyny zgodnie z wymogami Inspekcji Weterynaryjnej, a przez to zwiększenie odstrzału i skuteczne ograniczanie Afrykańskiego Pomoru Świń. Koło łowieckie w użyczonej chłodni może przetrzymywać jedynie dziki (Sus scrofa), a chłodnia nie może być wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ciągu 14 dni od zakończenia naboru zostanie ogłoszony jego wynik o czym zostaną poinformowane wszystkie koła łowieckie biorące udział w naborze.

 

 

Wniosek o przyznanie chłodni

Umowa użyczenia

 

 

https://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=1530&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=-1007709159