Poniżej prezentujemy Uchwałę nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

 

Informujemy, jednocześnie, że uchwała nr 50/2018 NRŁ  nie zmienia uchwały Mazurskiej Okręgowej Rady łowieckiej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej oraz kryteriów odstrzału zwierzyny płowej i muflonów obowiązujących na terenie olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Pełny tekst wszystkich wymienionych powyżej uchwał jest dostępny w zakładce: Działy/gospodarka łowiecka/zwierzyna gruba/kryteria selekcji.

 

Uchwała nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 lipca 2018 r.