Poniżej znajdują się Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia (strefa niebieska), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i obszarze ochronnym (strefa żółta) oraz w ramach odstrzału sanitarnego. Przedmiotowe wytyczne będą obowiązywały od dnia 20 września 2018 r.

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań w wyznaczonych strefach ASF oraz w ramach odstrzału sanitarnego.