Poniżej znajduje się tabela aktualizacyjna danych składu Zarządu Koła. Prosimy o wypełnienie tej tabeli i przesłanie jej do biura ZO PZŁ w Olsztynie. Poniższa tebela wraz z pismem przewodnim została przesłana do kół łowieckich również pocztą tradycyjną.

 

 

Tabela aktualizacyjna danych składu Zarządu Koła