Poniżej znajduje się pismo Ministra Środowiska w sprawie redukcji dzików.

 

Pismo Ministra Środowiska