Informujemy, że składka członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego na 2019 r. wynosi:

- sładka normalna 363,00 zł;

- składka ulgowa 203,00 zł.