W związku z wątpliwościami, zgłaszanymi  przez łowczych kół łowieckich na szkoleniu w dniu 10 grudnia br. , prezentujemy poniżej pisma Głównego Lekarza Weterynarii oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego ze stycznia 2017 r. które określają ilość karmy jaka może być wykładana w celu nęcenia dzików, a jednoczenie nie narusza zakazu dokarmiania. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż według obecnie obowiązujących przepisów dokarmianie dzików jest zabronione na terenie całego Kraju a nie tylko na obszarze  objętym ograniczeniami ( strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (strefa niebieska).

 

Pisma ws ilości karmy na nęciskach