Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie zakończyły się kadencje Okręgowych Rad Łowieckich, a tym samym również kadencje komisji problemowych powoływanych przez ORŁ. W związku z powyższym Zarząd Okręgowy prosi o zgłaszanie chętnych osób do pracy w komisjach.

 

Pismo w tej sprawie znajduje się poniżej.

 

Pismo ZO PZŁ w Olsztynie