Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia kół łowieckich od szkód wyrządzonych w płodach i uprawach rolnych przez zwierzęta łowne w okresie od 1.03.2019 r. do 29.02.2020 r. Zainteresowane koła prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i przesłanie jej na adres ZO PZŁ w Olsztynie do 30.01.2019 r.

 

Deklaracja OC PZŁ 2019 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia OC