W dniu 18.03.br. (poniedziałek)  o godz. 17.00, w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Leśnej 8 w Olsztynie, odbędzie się spotkanie organizacyjne przed szkoleniem przygotowującym do egzaminu na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania.

Na spotkanie i szkolenie zapraszamy w pierwszej kolejności osoby, które mają zakończony i zaliczony staż łowiecki, lub uzyskają jego zaliczenie do 20.06.br. Na spotkaniu w dniu 18.03. będą ustalane niektóre zasady organizacyjne, dlatego liczymy na obecność wszystkich zainteresowanych. Sesja egzaminacyjna po zakończeniu szkolenia jest planowana od 24.06.br. do 29.06.br. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczenia szkolenia, uczestnictwa w treningach itp. będą przedstawione na spotkaniu organizacyjnym.

ZAPRASZAMY !