W związku z rozpoczęciem się nowego okresu ubezpieczeniowego (od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.) odpowiedzialności cywilnej m.in. członków zarządów kół łowieckich i członków kół, informujemy o możliwości przystąpienia lub kontynuacji nieobowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia

ubezpieczenie OC - informacja ogólna

Informacja o produkcie