Poniżej zamieszczony został link do strony internetowej Zarządu Głównego PZŁ przedstawiającej dokonania nowo powołanego ZG PZŁ oraz harmonogram zamierzeń na nastepne 30 dni.

 

https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/641-30-dni-lowczego-krajowego-i-zarzadu-glownego-zobacz-bilans-prac