Informujemy, że w październiku 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów o sporządzaniu i podpisywaniu sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane w formie elektronicznej – płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpłatnym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Organizacje pozarządowe niezarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców (tj. koła łowieckie) mogą sporządzić sprawozdanie w jakiejkolwiek postaci elektronicznej, a więc np. w formie pliku tekstowego w DOC, PDF, pliku graficznego (np. JPG), lub w postaci mieszanej. Natomiast organizacje zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) muszą sporządzić sprawozdanie finansowe w „strukturze logicznej” - co można zrobić w programie księgowym lub za pomocą aplikacji e-sprawozdania, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszyscy członkowie zarządu organizacji.

Wszyscy członkowie zarządu koła łowieckiego muszą posiadać profilem zaufanym ePUAP.