Informujemy, że XXV Okręgowy Zjazd Delegatów Olsztyńskiego Okręu PZŁ odbędzie się dnia 01.07.2019 r.

Honorowy Patronat Okręgowego Zjazdu Delegatów objął Wojewoda Warmińsko Mazurski Pan Artur Chojecki.