Poniżej prezentujemy Stanowisko Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych w sprawie rozpoczęcia dialogu o przyszłości Puszczy Białowieskiej

 

Puszcza Białowieska